close
تبلیغات در اینترنت
معلمانه-اطلاعیه کسر حقوق
آخرین ارسال های انجمن
عنوان مطلب تعداد پاسخ ها تعداد بازدید ها آخرین پست دهنده
مبحث بانک در#c 1 59 irancsharp
امتحانام نزدیکه 2 80 alim1373
اشکامو پاک کردم 0 35 alim1373
آشنایی با یکی از خطرناکترین شبکه های شیعی وحدت ستیز 0 46 alim1373
فلسفه قيام امام حسين 0 32 alim1373
تحلیل وبررسی آموزش وپرورش ژاپن و ایران 0 13756 alim1373
روانشناسی رنگها 0 38 alim1373
آنچه که نباید به کودکان گفت 0 33 alim1373
معرفی رشته علوم تربیتی 0 45 alim1373
پیامک 10 0 45 nouri
حدیث فضیلت روز عرفه 0 26 saman20
پیامک 4 1 109 ashkan
پیامک 9 0 44 nouri
پیامک 8 0 81 nouri
پیامک 7 0 37 nouri
پیامک 6 0 30 nouri
پیامک 5 0 32 nouri
پیامک 3 0 48 nouri
پیامک 2 0 46 nouri
پیامک 1 0 42 nouri
و اما باز هم اطلاعیه جدید درباره کسر حقوق

الف) نحوه وصول  در سال تحصیلی 94-93

به استناد تبصره ذیل ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب 1369مجلس شورای اسلامی) ودر اجرای  بند (18) مصوبات جلسه اول مورخ (24/4/1391) هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان نسبت به وصول کامل مبالغ مربوط به هزینه های شبانه روزی (تغذیه وخوابگاه) دانشجومعلمان دوره کارشناسی پیوسته با توجه به نکات ذیل اقدام گردد.

الف-1)پیرو جلسه هماهنگی  با دبیران محترم مناطق ده گانه کشوری، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 94-93 صرفاً به دو گروه ذیل تقسیم می گردند .

  • کسر 45% از حقوق ومزایای دانشجویانی که از امکانات شبانه روزی( از قبیل خوابگاه وغذا و...) به طور کامل در طول هفته  استفاده می نمایند.
  • کسر 25% از حقوق ومزایای سایر دانشجویان که از امکانات شبانه روزی ( به استثنای خوابگاه) استفاده می نمایند .(افرادی که مشمول بخشنامه شماره 500/4370/50000 مورخ 18/8/92 (موضوع تردد) می گردند.

الف-2) سرپرستان پردیسها با توجه به اصالت تربیت محوری و اهداف فرهنگی دانشگاه و شبانه روزی بودن آن  ملزم به تلاش برای تامین فضای خوابگاهی برای تمام دانشجویان برنامه ریزی دقیق وتمهید امکانات در راستای غنی سازی واجرای برنامه های آموزشی ،فرهنگی وپژوهشی  در ساعات غیرآموزشی برای دانشجویان می باشند.

الف-3) نسبت به وصول مبالغ فوق از طریق کسر از حقوق دانشجویان با هماهنگی معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه (دفتر طرح وبرنامه واداره کل مالی) اقدامات مقتضی معمول ونتایج حاصله هر سه ماه یکبار در طول سال تحصیلی 94-93 به سازمان مرکزی (کارگروه نظارت بر اجرای مفاد تبصره ذیل ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در دفتر امور مالی) گزارش گردد.

ب) شیوه وصول و تقسیط بدهی دانشجو معلمان از بابت هزینه های  شبانه روزی و خوابگاه در سنوات تحصیلی قبل

نظر به اینکه در اجرای مستندات قانونی فوق الذکر نسبت به وصول هزینه های شبانه روزی در سال تحصیلی 92-91 اقدام نشده و رویه واحدی نیز از سوی پردیس های استانی دانشگاه اتخاذ نگردیده است و از آنجا که مبالغ مذکور جزء دیون مسلم و بدهی­های شخصی دانشجومعلمان به دولت تلقی و عدم وصول به موقع وجوه یادشده باعث ایجاد تعهدات مالی سنگین برای دانشگاه و پردیس های استانی تابعه و بروز اختلال در انجام برخی فعالیت ها و ارائه خدمات مطلوب درحوزه دانشجویی شده است ؛ لذا باستناد بند(2) مصوبات جلسه شماره (66) مورخ (3/2/93) هیأت محترم رئیسه دانشگاه مقرر می­گردد تا با ملاحظه الزامات قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ کرامت دانشجومعلمان و جلوگیری از تحمیل فشارهای اقتصادی به آنان حداقل پنجاه درصد(50درصد) از بدهی های دانشجویان تا انتهای سال مالی 93 (پایان اسفندماه) وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد. در همین راستا شایسته است دستور فرمایید با عنایت به موارد ذیل اقدامات مقتضی معمول و نتایج حاصله به معاونت دانشجویی دانشگاه گزارش گردد :

ب-1) لزوم توجیه، اطلاع رسانی واقناع دانشجومعلمان :

سرپرست محترم پردیس یا مقام مجاز از طرف ایشان موظف است با اطلاع کامل از مبانی قانونی موضوع و رویه عملی مراکز تربیت معلم سابق (مستند به بخشنامه های ابلاغی از سوی مقامات وقت وزارت آموزش و پرورش) و با درک مراتب اهمیت این موضوع ، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین اداری مربوطه و نمایندگان منتخب دانشجویان و تشکلهای دانشجویی(مانندشورای صنفی و...) با هدف آگاهی بخشی و اقناع وجدانی همه دانشجو معلمان و ضرورت همراهی و مشارکت مسئولانه آن عزیزان و زمینه سازی برای ارائه مطلوب خدمات رفاهی و دانشجویی (تغذیه وخوابگاه) ازطریق تأدیه دیون و پرداخت بدهی های مربوط به استفاده و بهره مندی هریک از آنان از امکانات شبانه روزی دانشگاه اقدام نمایند .

ب1)نحوه محاسبه بدهی دانشجومعلمان :

نظربه اینکه تعیین مبلغ بدهی دانشجومعلمان بستگی به میزان استفاده آنان از امکانات شبانه روزی و نیز مبالغ پرداخت شده قبلی دارد؛ لذا واحد دانشجویی هر پردیس مکلف است با همکاری امورمالی نسبت به محاسبه و تعیین مبلغ دقیق بدهی هر یک از دانشجومعلمان شاغل به تحصیل در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و سال تحصیلی 93-92 بر اساس رابطه زیر اقدام نماید:

                          {Z*M*D-P=(X) بدهی دانشجو}

 Z= زمان استفاده دانشجو از امکانات شبانه روزی طبق تقویم آموزشی ( این زمان پس از کسر ایام تعطیلات نوروزی برای کلیه پردیسها ومراکز تابعه 5/7 ماه محاسبه گردد.)

M= مبلغ مندرج در احکام کارگزینی صادره از سوی آموزش و پرورش محل خدمت دانشجو برای سال مالی مورد نظر.

D= درصد کسر از حقوق و مزایای قانونی دانشجو به مأخذ(45درصد) و متناسب با میزان استفاده وی از امکانات شبانه روزی (موضوع مصوبه مورخ 24/4/91 هیأت امنا و بارعایت بخشنامه های شماره100/ 5269 مورخ19/9/92 و100/5947 مورخ 9/10/92 سازمان مرکزی دانشگاه)

P= کلیه پرداختی های دانشجو یا وجوه کسرشده از حقوق و مزایای قانونی وی در طول نیم سال های تحصیلی مورد نظر

تبصره1 : در ایام تابستان فقط 10درصد از حقوق و مزایای دانشجویانی که  مشمول  پرداخت (45درصد)می گردند  کسر خواهد شد . از دانشجویان مشمول پرداخت 25درصد مبلغی کسر نخواهد شد.

تبصره2: پیگیری امورکسر هزینه های مربوط به دانشجویان میهمان و انتقالی به عهده پردیس مقصد می باشد.

ب2) نحوه وصول  وتقسیط بدهی دانشجو معلمان :

1) پس از محاسبه و تعیین دقیق مبالغ بدهی دانشجویان مشمول، مراتب طی نامه ای به فرد بدهکار، ابلاغ و درخواست شود ظرف مدت معینی جهت تعیین نحوه پرداخت بدهی به واحد دانشجویی مراجعه و فرم مربوطه (پیوست شماره یک)را تکمیل، امضا و تسلیم نمایند.

2) باستناد ماده (14) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، به سرپرستان پردیسهای استانی دانشگاه اجازه و اختیار داده می شود بنا به شرایط مالی، بضاعت و حال دانشجو معلم بدهکار ، بدهی مذکور را حداکثر تا مدت یک سال (دوازده ماه) تقسیط نماید.

3) بنا بر مندرجات فرم تکمیل و امضا شده توسط دانشجومعلمان، شیوه وصول بدهی از هر یک از آن عزیزان تعیین، بسترسازی و اقدامات مورد نیاز با هماهنگی مرجع وصول (بویژه ادارات کل آموزش و پرورش استانها) انجام و پیگیری لازم برای وصول صحیح و به موقع مطالبات دانشگاه بعمل آید .

4) در موارد خاص و استثنایی ، چنانچه دانشجویی بنا به دلایل موجه و قانونی امکان پرداخت بدهی خود را در چارچوب مفاد این شیوه نامه نداشته باشد، موضوع درکارگروه منتخب پردیس متشکل از« سرپرست پردیس، معاون اداری و مالی، معاون دانشجویی ،عامل مالی و نماینده تشکل های دانشجویی» بررسی و پیشنهاد لازم جهت اقدام قانونی به معاونت دانشجویی دانشگاه ارائه گردد . بدیهی است اصل بدهی اشخاص به دولت تحت هیچ عنوان قابل بخشش یا تخفیف نمی باشد .

5) عدم تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی دانشجو معلمان موجب محدودیت در ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 توسط دانشجو خواهد شد.

6)مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه به عهده سرپرست پردیس استانی دانشگاه و عامل مالی پردیس        می باشد.

7)کلیه بخشنامه های مغایر قبلی کان لم یکن تلقی می شود .


طبقه بندی: اطلاعیه ها،
برچسب ها:معلمانه، دانشگاه شهید باهنر، شهید باهنر اراک، دانشجو معلم،
امتیاز : :: نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 8
تعداد بازدید مطلب : 30

[ چهارشنبه 09 مهر 1393 ] [ 15:27 ] [ نوری ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

آوازک